"Dinamik Yükleme Altında Malzeme Davranışı" Üzerine Çalışan Kişiler