"Elastik-plastik Gerilme Analizi" Üzerine Çalışan Kişiler