Yayın Detayları

Yazar:Y.Güldoğan, T.Dursoy, T.Ö. Bozdemir
Başlık:Mengen Linyitinin Piroliz Kinetiğinin Termogravimetrik Analiz Yöntemi ile İncelenmesi
Kategori:Ulusal Hakemli Konferans
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer: XIII. Ulusal Kimya Sempozyumu
Yıl:2014
Sayı:
Sayfalar:
Ev Sahibi Şehir:Samsun