Yayın Detayları

Yazar:Besim Baranoğlu, İsmail Bircan
Başlık: The example of Metal Forming Center of Excellence / Üniversite-Sanayi iĢbirliğinde yeni yaklaĢımlar: Atılım Üniversitesi Metal ġekillendirme Mükemmeliyet Merkezi Örneği
Kategori:Uluslararası Hakemli Konferans
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:International Engineering Education Conference
Yıl:2010
Sayı:
Sayfalar:
Ev Sahibi Şehir:Antalya, Türkiye