Misyon

Makine mühendisliği en temel ve kapsadığı alanlar bazında da en geniş konu yelpazesine sahip mühendislik dallarından biridir. Makine Mühendisleri, her türlü mekanik sistemin, makinenin, makine elemanlarının tasarımından geliştirmesine, üretiminin planlanmasından uygulamasına ve kontrolüne kadar temel işlevleri üstlenirler. Dolayısıyla, makine mühendisleri; köprü, baraj, fabrika kurulumu gibi büyük projelerden, en küçük bir aracın üretildiği yerlere kadar uzanan geniş bir alanda, teknolojinin içinde yer alırlar. Günümüzde, yeni endüstrilerle ve eski endüstrilerdeki yeni gelişmelerle ve yeni enerji kaynaklarındaki gelişmelerle makine mühendislerinin çalışma ve ilgi alanları giderek genişlemektedir.