Yaz Stajı için Gerekli Belgeler

  1. Staja Kabul Yazısı: Stajın yapılacağı kurumun antetli kağıdına yazılmış, stajyeri denetleyecek amirin adı, soyadı, görevi ve imzası bulunan, kesin staj başlangıç ve bitiş tarihlerinin, haftalık çalışma saatlerinin belirtildiği staja kabul belgesi (1 asıl ve 1 kopya).
  2. Nüfus cüzdanı Fotokopisi: (önlü arkalı, T.C. Kimlik Numaralı, üzerinde kimlik no. bulunan sürücü belgesi de kabul edilmektedir) (1 kopya).
  3. Fotoğraf (1 adet)
  4. Stajyer Öğrenci Bilgi Formu (Bölüm sitesindeki 'Staj Sigortası Başvuru Süreci' duyurusundaki linkten elde edilebilir)

         Yukarıdaki belgeler bölüm staj koordinatörlüğüne teslim edildikten sonra, staja başlamadan 1-20 iş günü önce Personel Müdürlüğünden işe giriş bildirgesi alınarak staja başlamak mümkün olabilecektir. İşe giriş bildirgesini elden alamayan öğrenciler, talepleri halinde e-posta yoluyla alabilirler. Ayrıca, işyerleri SGK sisteminden de görebilir.