Araştırma Görevlisi Sınavı Sonuçları

ATILIM ÜNİVERSİTESİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI TUTANAĞI

 

Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümü araştırma görevlisi alımı için müracaat etmiş olan adaylara 13.03.2017 günü yapılan yazılı sınav sonuçları aşağıdaki çizelgede belirtilmiştir. Sınava başvuran yedi aday davet edilmiş,  yedi aday sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuşlardır. Sınav 120 dakika sürmüş, sınav sonunda  yedi adayın kağıtları toplanmış, sınav değerlendirmeleri tamamlanmış ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca ALES (% 30), Lisans mezuniyet notu (% 30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (% 30) dikkate alınarak son değerlendirilme yapılmıştır.

 

Buna göre, Atılım Üniversitesi Senatosunun 13.09.2013 tarihli 06 sayılı toplantısında alınan 13/80 sayılı kararında alınması gereken en az not olan 60 (altmış) puan koşulunu karşılayan adaylar Caner Çamalan ve Murat Coşkun Çığıl Kılıçkaya başarılı, bu koşulu karşılayamadığı için Berat Şen, Atay Kanıcı, Batuhan Akbaş, Güngör Orçun Acar ve Begüm Acıpınar başarısız sayılmıştır. Genel değerlendirme sonucu 77.43 puanla önde olan Caner Çamalan asil aday, 76.79 puanla 2. sırada yer alan Murat Coşkun Çığıl Kılıçkaya yedek aday olarak belirlenmiştir.

 

Sıra No ADI SOYADI ALES (%30) YABANCI DİL (%10) MEZUNİYET* (%30) SINAV (%30) TOPLAM SONUÇ
NOTU NOTU NOTU NOTU 100%
1 Caner Çamalan 84.43 72.50 82.50 67.00 77.43 KAZANDI
2 Murat Coşkun Çığıl Kılıçkaya 84.41 72.50 87.40 60.00 76.79 YEDEK
3 Berat Şen 83.47 77.50 72.60 37.00 65.67 BAŞARISIZ
4 Atay Kanıcı 78.32 76.25 79.23 25.00 62.39 BAŞARISIZ
5 Batuhan Akbaş 78.77 87.50 71.53 26.00 61.64 BAŞARISIZ
6 Güngör Orçun Acar 91.29 86.25 54.50 29.00 61.06 BAŞARISIZ
7 Begüm Acıpınar 80.63 83.75 65.93 9.00 55.04 BAŞARISIZ

 

* Mezuniyet ortalamaları Yüksek Öğretim Kurulu’nun Web Sayfasında yer alan “YÜKSEKÖĞRETİM KURULU

4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosuna göre dönüştürülmüştür.