Doktora Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
Teknik Seçmeli
3
0
3
5
Teknik Seçmeli
3
0
3
5
Teknik Seçmeli
3
0
3
5
Teknik Seçmeli
3
0
3
5
Teknik Seçmeli
3
0
3
5
MDES600 Araştırma Metotları ve İletişim Becerileri
3
0
3
5
ME 601 İleri Mühendislik Matematiği
3
0
3
5
ME682 Seminer
0
0
0
5
ME689 Yeterlik Sınavı
0
0
0
30
ME691 Tez Önerisi
0
0
0
20
ME697 Doktora Tezi
0
0
0
150
Toplam
21
0
21
240


Müfredat Toplamı
21
240

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ME610 Bilgisayar Destekli Makine Tasarımı
3
0
3
5
ME611 Nükleer Mühendislik I
3
0
3
5
ME612 Nükleer Mühendislik II
3
0
3
5
ME621 İleri Akışkanlar Mekaniği
3
0
3
5
ME625 Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği
3
0
3
5
ME631 İleri Isı İletimi
3
0
3
5
ME633 Faz Değişimli Isı Transferi
3
0
3
5
ME635 Isı Transferinde Sayısal Yöntemler
3
0
3
5
ME641 İleri Termodinamik
3
0
3
5
ME651 Enerji Kaynakları ve Sürdürülebilirlik
3
0
3
5
ME652 Enerji Sistemlerinin Optimizasyonu
3
0
3
5
ME653 İleri Güç Sistemleri Analizi
3
0
3
5
ME654 Enerji Yönetiminde İleri Konular
3
0
3
5
ME661 Sürekli Ortam Kuramı I
3
0
3
5
ME662 Sürekli Ortam Kuramı II
3
0
3
5
ME665 Hesaplamalı Malzeme Mekaniği I
3
0
3
5
ME666 Hesaplamalı Malzeme Mekaniği II
3
0
3
5
ME667 Plastisite Kuramı
3
0
3
5
ME668 Metal Şekillendirme Kuramı
3
0
3
5
ME669 Metal Kesme Kuramı
3
0
3
5
ME671 İleri Tezgâh Tasarımı
3
0
3
5
ME672 Saç Şekillendirme ve Kalıp Tasarımı
3
0
3
5
ME673 Çarpılma Mühendisliği
3
0
3
5
ME674 Malzeme İşlemede Taşınım Olayları
3
0
3
5
ME675 Polimer İşlemenin Esasları
3
0
3
5
ME677 Kalite Kontrolü ve Metroloji
3
0
3
5
ME678 Küresel Otomobil İmalatı
3
0
3
5
ME679 İmalat Sistemlerinde Optimizasyon Uygulamaları
3
0
3
5
ME682 Seminer
0
0
0
5
ME683 Sınır Elemanı Yöntemi
3
0
3
5
ME684 Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi I
3
0
3
5
ME685 Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi II
3
0
3
5
ME689 Yeterlik Sınavı
0
0
0
30
ME691 Tez Önerisi
0
0
0
20
ME696 Tez Konusuna Yönelik Çalışmalar
0
0
0
25
ME697 Doktora Tezi
0
0
0
150


Diğer Bölümlerden Alınan Seçmeli Ders

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MDES 610 Diferansiyel ve Fark Denklemleri ile Matematiksel Modelleme
3
0
3
5
MDES 615 Analitik Olasılık Teorisi
3
0
3
5
MDES 618 Mühendislikte Olasılık Metotları
3
0
3
5
MDES 621 Sayısal Analiz
3
0
3
5
MDES 630 Mühendislik Sistemlerinin Hesaplanması ve Tanılanması
3
0
3
5
MDES 631 Mühendislik Risk ve Karar Analizi
3
0
3
5
MDES 640 Mühendislik Tasarımında İleri Düzey Kuramsal Yaklaşımlar
3
0
3
5
MDES 641 Biyo-Mimetik ve Biyo-Esinlenmiş Mühendislik Tasarımı
2
2
3
5
MDES 642 Tasarımda Malzeme ve Proses Seçimi
3
0
3
5
MDES 650 İleri Sistem Benzetimi
3
0
3
5
MDES 651 Sınır Eleman Yöntemi Programlaması
3
0
3
5
MDES 652 Döküm ve Katılaştırma Proseslerinin Tasarımı ve Modellemesi
3
0
3
5
MDES 654 KARAR VERME ANALİZİ
3
0
3
5
MDES 655 DOĞRUSAL OPTİMİZASYON
3
0
3
5
MDES 656 DOĞRUSAL OLMAYAN OPTİMİZASYON
3
0
3
5
MDES 662 İleri Doğal Hesaplama
3
0
3
5
MDES 663 Kimyasal Hesaplamalar
3
0
3
5
MDES 665 Malzeme Kimyasal Termodinamiği
3
0
3
5
MDES 672 Sayısal Görüntü İşlemede İleri Düzey Konular
3
0
3
5
MDES 674 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
3
0
3
5
MDES 677 İleri Yapay Zeka
3
0
3
5
MDES 678 SÜREKLİ ORTAMLAR MEKANİĞİ TEORİSİ-I
3
0
3
5
MDES 679 SÜREKLİ ORTAMLAR MEKANİĞİ TEORİSİ-II
3
0
3
5
MDES 683 PLASTİSİTE TEORİSİ
3
0
3
5
MDES 686 Doku Mühendisliği Temel Prensipleri
3
0
3
5
MDES620 Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü
3
0
3
7.5
MFGE 505 Uygulamalarla Sonlu Elemanlar
3
1
3
7.5
MFGE 547 METALLERİN MEKANİK KARAKTERİZASYONU - 1
3
0
3
7.5
MFGE508 Sınır Eleman Yöntemi
2
2
3
5
MFGE534 Çarpılma Mühendisliği
3
1
3
5
MFGE541 Talaşlı İmalat Teorisi
3
0
3
5
MFGE542 Metal Şekillendirme Teorisi
3
0
3
5
MFGE543 Sac Metal Şekillendirme Teorisi ve Kalıp Tasarımı
3
0
3
5
MFGE544 Kalıp ve İş Takımlarının Tasarımında İleri Teknikler
3
0
3
5
MFGE549 Deneysel Gerilim Analizi
3
0
3
5
MFGE560 Ön-Gerilim Mühendisliği
3
0
3
5
MFGE561 Yüzey ve Arayüzeyler
3
0
3
5
MFGE576 Doğrusal Olmayan Sonlu Elemanlar Metodu
3
0
3
5
MFGE577 Kalite Kontrol ve Metroloji
3
0
3
5
MFGE579 İmalat Sistemlerinde Optimizasyon Uygulamaları
2
2
3
5