DOĞRUSAL OLMAYAN OPTİMİZASYON (MDES 656) Ders Detayları

Ders Adı: DOĞRUSAL OLMAYAN OPTİMİZASYON
Kod: MDES 656
Ön Koşul Ders(ler)i: Öğretim üyesinin onayı
Amaç: Bu derste farklı mühendislik disiplinlerinden gelen öğrencilere doğrusal olmayan optimizasyon yaklaşım teorisinin bazı uygulama alanlarıyla birlikte öğretilmesi hedeflenmektedir.
İçerik: Doğrusal cebir ve polihedral kümeler. İkillik ve alternatif problemler kavramı. Konveks kümeler ve konveks fonksiyonlar. Lokal ve global çözümler. Simplex Yöntemi ve çeşitleri. İkillik teorisi ve İkil-Simplex Yöntemi. Şebeke-Simplex Algoritmaları. Algorştmik karmaşa konuları ve iç nokta algoritmaları.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: modes.atilim.edu.tr
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5