DOĞRUSAL OPTİMİZASYON (MDES 655) Ders Detayları

Ders Adı: DOĞRUSAL OPTİMİZASYON
Kod: MDES 655
Ön Koşul Ders(ler)i: Öğretim üyesinin onayı
Amaç: Bu derste farklı mühendislik disiplinlerinden gelen öğrencilere doğrusal optimizasyon yaklaşımı kullanılarak gerçek hayat problemleri formülasyonu ve çözüm için bazı temel yazılımların kullanımının öğretilmesi hedeflenmektedir.
İçerik: Doğrusal denklemler. Doğrusal fizibilite ve optimizasyon. Lokal ve global çözümler. Simplex Yöntemi ve çeşitleri. İkillik teorisi ve İkil-Simplex Yöntemi. Şebeke-Simplex Algoritmaları. Algorştmik karmaşa konuları ve iç nokta algoritmaları.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: modes.atilim.edu.tr
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5