KARAR VERME ANALİZİ (MDES 654) Ders Detayları

Ders Adı: KARAR VERME ANALİZİ
Kod: MDES 654
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste öğrencilere yüksek lisans veya doktora araştırmalarında yardımcı olmak üzere karar verme disiplini teorisi ve Pratik yöntemler öğretilmesi hedeflenmektedir.
İçerik: Karar verme ve çelişkili hedefler. Kesinlik halinde karar verme problemleri. Karar analizinde tek-amaçlı ve çok-amaçlı problemler için fayda teorisi. Tek kişi ve grup kararları.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: modes.atilim.edu.tr
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5