Döküm ve Katılaştırma Proseslerinin Tasarımı ve Modellemesi (MDES 652) Ders Detayları

Ders Adı: Döküm ve Katılaştırma Proseslerinin Tasarımı ve Modellemesi
Kod: MDES 652
Ön Koşul Ders(ler)i: Faz Dönüşümleri, Mikroyapılar, Katılaştırmama ve Döküm Prosesleri, Gerilme Analizi, Matematiksel Modelleme konularında dersler almış olmak
Amaç: Katılaştırma bilimi; sadece döküm parçaların katılaşması esansındaki makroskopik ve mikroskopik değişimlerin anlaşılması için değil, aynı zamanda, yarı-katı döküm, lazerle eritme, toz atomizasyonu, metal matrisli kompozitler ve cam metaller gibi yeni proses ve malzemeler için de temel teşkil etmesi açısından çok önemlidir. Metal döküm proseslerinin bir kısmı hâlâ emprik olmakla birlikte, bir kısmı ise matematik köklüdür. Metal döküm sanayiinin katılaştırma simülasyonlarını kabul etmiş olması, katılaştırma biliminde son 25 yılda yapılan büyük gelişmeler neticesinde olmuştur. Döküm fabrikalardan alınan geri bildirimlere gore; katılaştırma modellemesi sadece uygun maliyetli bir yatırım değil, aynı zamanda önemli bir varlıktır. Bu sayede birçok dökümhane üretimi daha zor ve teknik bilgi isteyen parçalarla yeni pazarlara girmiştir. İçyapı sağlamlığını öngörebilme yeteneği dökümhanelerin hem kalite hem de teslimat seviyelerini yükseltmekte; ayrıca doğru maliyet tahminlerine dayanan önemli üretim kararları için gereken bilgileri, daha model imalatı bile yapılmadan, sağlamaktadır. Bu derste; katılaştırma ve kristalleştirme prosesleri üzerine yapılan modern araştırmaların kabul gören sonuçları ve deneysel bulgularına paralel genel analizler yapılması; döküm katılaşmasının hesaplamalı modelllemesinde kullanılacak bilgilerin sentezi ile hızlı katılaştırma, kütle cam metal üretimi gibi yeni süreçlerin incelenmesi amaçlanmıştır.
İçerik: Döküm proses modelleme, gerilme analizi, hata oluşumu, içyapı evrimleşmesi, termofiziksel özellikler ve döküm problemlerinin çözümünde kullanılan hızlı analiz teknikleri hakkında teorik bilgi. Parça dökümü, ingot dökümü ve sprey şekillendirme prosesleri üzerinde uygulamalar.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: modes.atilim.edu.tr
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5