Sınır Eleman Yöntemi Programlaması (MDES 651) Ders Detayları

Ders Adı: Sınır Eleman Yöntemi Programlaması
Kod: MDES 651
Ön Koşul Ders(ler)i: Öğretim üyesinin onayı
Amaç: Bu dersin temel amacı öğrencileri sınır eleman yöntemi programlaması konusundaki kavramlarla tanıştırmaktır. Öğrenciler belirli mühendislik problemleri için sınır eleman formülasyonlarını nasıl geliştireceklerini ve bu elde edilen formülasyon ile verilen belirli işler için program yazmayı öğreneceklerdir.
İçerik: Vektörler; mekanik problemleri için sınır değer denklemleri, sınır eleman formülasyonunun genel elde ediliş yöntemi; doğrudan ve doğrudan olmayan formülasyonlar; ayrıklaştırma – elemanlar ve integral alma; birleştirme ve çözüm yöntemleri; ileri teknikler – ikili karşıtlık ve çoklu karşıtlık, parçalama ve sınır eleman-sonlu eleman ortak çözümü; sınır eleman yönteminde parallel programlama.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: modes.atilim.edu.tr
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5