İleri Sistem Benzetimi (MDES 650) Ders Detayları

Ders Adı: İleri Sistem Benzetimi
Kod: MDES 650
Ön Koşul Ders(ler)i: IE 220 dersine eşdeğer olabilecek temel bir istatistik dersi.
Amaç: Bu ders öğrencilere karmaşık mühendislik sistemlerinin modellenmesinde kullanabilmeleri için bir benzetim altyapısı vermeyi hedeflemektedir. Öğrencilerin bu altyapıyı kullanarak kendi alanlarına yönelik uygulama yapmaları teşvik edilecektir.
İçerik: Karmaşık sistemler için ayrık benzetim modelleri, olasılık dağılımları, rastsal değişken üretimi, istatistiki çıkarım, varyans azaltılması, sürekli süreçler, doğrulamak, ileri modeller.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: modes.atilim.edu.tr
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5