Tasarımda Malzeme ve Proses Seçimi (MDES 642) Ders Detayları

Ders Adı: Tasarımda Malzeme ve Proses Seçimi
Kod: MDES 642
Ön Koşul Ders(ler)i: Malzeme Bilimi, Mühendislik Malzemeleri, Mühendislik Ekonomisi, İmal Usulleri ve Mühendislik Matematiği konularında dersler almış olmak
Amaç: Karar verme, optimizasyon, mühendislik ekonomisi, planlama, istatistik, güvenilirlik, kalite mühendisliği, pazar belirleme, kavramsal tasarım gibi çok çeşitli konular yardımı ile mühendislik tasarımlarında malzeme ve proses seçimi süreçlerinin işlenmesi amaçlanmıştır.
İçerik: Tasarım süreci. Tasarım Evreleri. Tasarım Araçları. Yetmezliğe karşı tasarım. Tasarımda malzeme ve proses seçimi. Malzeme ve Proses seçimi için örnekler.Kalite, Emniyet, Ekonomik konular. Malzeme Özellik Grafikleri. Çoklu kıst ve çatışan amaçalar. Prosesler ve Proses seçimi. Eko-data ve eko-denetim ve bunların araçları. Ekonomik karar verme. Sürdürülebilirlik. Geleceğe ait konular.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: modes.atilim.edu.tr
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5