Mühendislik Risk ve Karar Analizi (MDES 631) Ders Detayları

Ders Adı: Mühendislik Risk ve Karar Analizi
Kod: MDES 631
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 205 Mühendisler için İstatistiğe ve Olasılığa Giriş
Amaç: Öğrencilere risk analizindeki temel kavramları öğretmek ve olasılık teorisi ve modellemesi ile risk ve karar analizi arasındaki ilişkiyi kavratmaktır.
İçerik: • Olasılıktaki temel kavramlar • Rastgele değişkenler ve fonksiyonları • Mühendislik analizi için olasılık modelleri • İstatistiksel çıkarım • Regresyon ve korelasyon analizi
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: modes.atilim.edu.tr
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5