Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü (MDES620) Ders Detayları

Ders Adı: Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü
Kod: MDES620
Ön Koşul Ders(ler)i: Math 276 Diferansiyel Denklemler
Amaç: Bu ders; yüksek lisans düzeyindeki mühendislik öğrencilerine birçok farklı bilim alanlarında karşılaşılan diferensiyel denklem problemlerinin yaklaşık/sayısal çözümlerindeki hesaplama yöntemlerinin kullanımı için gerekli olan bilgi ve tecrübeyi kazandırır.
İçerik: Başlangıç değer problemlerinin sayısal çözümü, Euler, çok-adımlı ve Runge-Kutta yöntemleri. Sınır değer problemlerinin sdayısal çözümü; atış ve sonlu farklar yöntemleri. Kararlılık, yakınsaklık ve doğruluk(accuracy) . Kısmi türevli denklemlerin sayısal çözümü; parabolik, hiperbolik ve elliptik denklemler için sonlu farklar yöntemleri. Açık ve kapalı yöntemler, Crank-Nicolson yöntemi. Adi türevli diferensiyel denklem sisyemlerinin sayısal çözümü; yöntemlerin yakınsaklık ve kararlılık analizleri.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 7.5