Mühendislikte Olasılık Metotları (MDES 618) Ders Detayları

Ders Adı: Mühendislikte Olasılık Metotları
Kod: MDES 618
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, olasılık teorisinin ve matematiksel istatistiğin temel metotlarını incelemek ve olası uygulamaları göstermektir. Ders boyunca servis sistemleri, güvenilirlik, algoritma ve diğer konular ile ilgili örnekler verilmektedir. Bu ders, uygulamalarda matematik kullanan mühendislik bölümlerinin öğrencileri için düzenlenmiştir.
İçerik: Olasılık teorisinin temel kavramları. Güvenilirlik teorisi. Stokastik süreç kavramı. Poisson süreçleri. Markov zincirleri. İstatistiksel çıkarsama.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: modes.atilim.edu.tr
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5