Analitik Olasılık Teorisi (MDES 615) Ders Detayları

Ders Adı: Analitik Olasılık Teorisi
Kod: MDES 615
Ön Koşul Ders(ler)i: Öğretim üyesi onayı
Amaç: Bu dersin amacı analitik yöntemler kullanarak olasılık dağılımlarının özelliklerini ve uygulamalarını öğretmek. Bu ders, modern olasılık teorisinin yaklaşımını kullanarak oluşturulmuştur.Mühendislik alanlarında çalışan araştırmacılar bilgisayar sistemlerinin ve algoritmalarının analizi için olasılık teorisinin analitik yöntemlerine ihtiyaç duyar. Bu nedenle çok sayıda uygulama örneği ders programına dahil edilmiştir.
İçerik: Kümeler sigma-cebiri, ölçme, ölçmeye bağlı integral.Olasılık uzayı. Bağımsız olaylar ve bağımsız denemeler. Rasgele değişkenler ve olasılık dağılımları. Momentler ve nümerik özellikleri. Rasgele vektörler ve bağımsız rasgele değişkenler. Rasgele değişkenlerin yaklaşması. Dönüşüm yöntemleri. Bağımsız rasgele değişkenlerin toplamları ve dağılımları. Limit teoremleri.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: modes.atilim.edu.tr
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5