PLASTİSİTE TEORİSİ (MDES 683) Ders Detayları

Ders Adı: PLASTİSİTE TEORİSİ
Kod: MDES 683
Ön Koşul Ders(ler)i: Öğretim üyesinin onayı
Amaç: Öğrenciler bu ders vasıtası ile metaller başta olmak üzere katı cisimlerdeki plastic deformasyon konusunda uzmanlaşacaklardır. Ders öğrencilere plastic deformasyonun sürekli ortam mekaniği açısından ele alınmasını gösterecektir; mikromekanik kapsam dışıdır.
İçerik: Vektörler ve tensörler; genel mukavemet kavramları – gerilim ve gerinim; Sürekli ortam mekaniğinde deformasyon: yer değiştirme, gerilme ve uyumluluk koşulları; Sürekli ortam mekaniği: Gerilme ve gerilme hareket denklemleri; Elastik bünye denklemleri; Inelastik bünye denklemleri; akma kriteri, akma kuralları ve pekleşme; Kristal plastisitesi ve kum, kaya ve beton plastisitesi; hızdan bağımsız plastisite; viskoplastisite; Tekillik ve uçdeğer teorileri; limit analizi ve yer atağı teorileri; uygulamalar; Büyük deformasyon plastisitesi.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: modes.atilim.edu.tr
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5