SÜREKLİ ORTAMLAR MEKANİĞİ TEORİSİ-II (MDES 679) Ders Detayları

Ders Adı: SÜREKLİ ORTAMLAR MEKANİĞİ TEORİSİ-II
Kod: MDES 679
Ön Koşul Ders(ler)i: MODES 678 - SÜREKLİ ORTAMLAR MEKANİĞİ TEORİSİ-I
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere elastisite, thermoelastisite, viskoelastisite ve plastisite teorilerini bütünleşik bir şekilde vermekdir.
İçerik: Enerji ve virtüel iş denklemleri, termodinamiğin ikinci kanunu, entropi, tersine çevrilebilir ve tersine çevrilemeyen işlemler. Termoelastisite teorisi, Gibbs ilişkisi. Dyabatik ve izotermal şekil değiştirmeler. Clausius-Duhem eşitsizliği. Bünye denklemleri, Malzeme simetrisi kısıtları. Viskoelastisite teorisi, Plastisite teorisi, Uygulamalar.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: modes.atilim.edu.tr
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5