SÜREKLİ ORTAMLAR MEKANİĞİ TEORİSİ-I (MDES 678) Ders Detayları

Ders Adı: SÜREKLİ ORTAMLAR MEKANİĞİ TEORİSİ-I
Kod: MDES 678
Ön Koşul Ders(ler)i: Öğretim üyesinin onayı
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere mekaniğin temel ilkelerini ve bu ilkeleri anlamak için gerekli matematiksel altyapıyı vermektir. Öğrenciler bu dersi alarak elastisite, plastisite, viskoelastisite ve biomekanik gibi ilere düzey derslere altyapı oluştururlar.
İçerik: Tansör analizi ve entegral teoremleri. Yer değiştirmenin kinematiği, gerinme tensörü, uygunluk şartı. Maddesel türev, şekil değiştirme hızı, dönme ve girdap tansörleri. Dış ve iç kuvvetler, Cauchy’nin ilkesi ve gerilme tansörleri. Sürekli ortamların temel kanunları (Kütle korunumu, süreklilik denklemi, Lineer ve açısal momentum prensibi, hareket denklemleri, enerji korunumu). Termodinamiğin birinci kanunu.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: modes.atilim.edu.tr
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5