Kalite Kontrol ve Metroloji (MFGE 577) Ders Detayları

Ders Adı: Kalite Kontrol ve Metroloji
Kod: MFGE 577
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, metroloji ve kalite control kavramlarında öğrencilerin güçlü bir altyapı ve yetenekle donatmak, böylelikle müfettiş mühendis görevini icra edip, sanayinin kaliteli ürünler üretmesine yardımcı olmalarını sağlamaktır.
İçerik: Metrolojiye giriş, doğrusal, açısal ve karşılaştırmalı ölçümler, doğrusallık, dümzelsellik, karelik, paralellik ölçümlerinde kullanılan cihaz ve müşirler, Sınırlar, müşirler, teftiş, sanayide kalite kavramı, kalite control de istatiksel kavramlar, S.Q.C.’de control tabloları, numune teftişleri, operasyon karakteristiği (OC) diyagramı
Dönemi: Her İkisi
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 7.5