Ön-Gerilim Mühendisliği (MFGE 560) Ders Detayları

Ders Adı: Ön-Gerilim Mühendisliği
Kod: MFGE 560
Ön Koşul Ders(ler)i: MFGE- 205 Üretim Yöntemleri
Amaç: Bu dersin amacı, öğrencileri kalıntı gerilim ve kalıntı gerilimlerin ürün ömrünü arttıracak şekilde kullanılması olan “ön-gerilim mühendisliği” konusunda bilgilendirmektir. Öğrenciler kalıntı gerilimlerin kontrolü, tasarımda hesaba katılması ve bilinçli olarak ürünlerde kullanılmasıyla ürün performansının arttırılması konusuyla tanıştırılacaktır.
İçerik: Kalıntı gerilimler, Ölçüm Yöntemleri, Kalıntı Gerilimlerin Etkileri, Kalıntı Gerilim Kontrolü, Ön-gerilimleme Teknikleri.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 7.5