METALLERİN MEKANİK KARAKTERİZASYONU - 1 (MFGE 547) Ders Detayları

Ders Adı: METALLERİN MEKANİK KARAKTERİZASYONU - 1
Kod: MFGE 547
Ön Koşul Ders(ler)i: MFGE 212-Katı Mekaniği
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere metallerin mekanik karakterizasyonu konusunda teorik ve pratik bilgilerin kazandırılmasıdır.
İçerik: Giriş, metallerin mekanik karakterizasyonu için uygulama temelleri; Metallerin mekanik davranışı; Mekanik test ekipmanları; Çekme testi; Basma Testi; Hidrolik şişirme testi; Yüksek sıcaklıkta mekanik test yöntemleri; Elastik özelliklerin belirlenmesi; Akma eğrilerinin belirlenmesi; Düzlemde elastik ve plastik anizotropinin belirlenmesi.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 7.5