Sınır Eleman Yöntemi (MFGE 508) Ders Detayları

Ders Adı: Sınır Eleman Yöntemi
Kod: MFGE 508
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı Sınır Eleman Yöntemi ile mühendislik problemlerinin çözümü konusunda genel kavramları ortaya koymaktır. Yöntem Laplace denklemleri ve Elastostatik denklemler için uygulanacaktır, ancak ders içeriği diğer problemlerin de formüle edilebilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmaktadır. Ayrıca paralel çözüm yöntemi de dersin içeriğindedir.
İçerik: Giriş; Başlangıç kavramları: vektörler ve tensörler, indis gösterimi, vektör cebri, diverjans (ıraksama) teoremi, dirac delta fonksiyonu, tekil integraller, Cauchy asal değer integrali (1 ve 2 boyutta), Laplase denklemi için sınır eleman yöntemi, Laplase denklemi: Ayrıklaştırma , elastostatik problemler için sınır eleman yöntemi, elastostatik: ayrıklaştırma, temel çözümler, tekil integraller için sayısal yöntemler, analitik çözümler, Paralel çözüm.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 7.5