Tez Konusuna Yönelik Çalışmalar (ME696) Ders Detayları

Ders Adı: Tez Konusuna Yönelik Çalışmalar
Kod: ME696
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Doktora Tezi konusunda literatür taraması ve alan çalışmaları
İçerik: Doktora Tezi konusunda literatür taraması ve alan çalışmaları
Dönemi: Güz
Teori: 0
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 25