Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi II (ME685) Ders Detayları

Ders Adı: Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi II
Kod: ME685
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Sonlu eleman analizinde ileri kavramlar (çözüm yöntemleri ve kararlılık, doğrusal olmayan birim uzama ve gerilme ölçümleri, büyük deformasyonlar, iterasyon yöntemleri, yol izleme teknikleri, eşlenmiş alan problemleri vb.)
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5