Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi I (ME684) Ders Detayları

Ders Adı: Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi I
Kod: ME684
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Sonlu eleman analizi kavramları (sanal iş prensibi vb.), sonlu eleman çözüm süreçleri, ısı transferi analizi; katıların, akışkanların ve yapıların sonlu eleman analizi.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5