Sınır Elemanı Yöntemi (ME683) Ders Detayları

Ders Adı: Sınır Elemanı Yöntemi
Kod: ME683
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Giriş; temel kavramlar: vektör ve tensör cebri, indis notasyonu; diverjans teoremi, Dirac delta fonksiyonu; aykırı integraller; bir ve iki boyutlıu Cauchy esas değer integralleri; Laplace denklemi için sınır eleman formülasyonu; Laplace denkleminde ayrıklaştırma; elastostatik için sınır eleman formülasyonu; elastostatik: ayrıklaştırma; temel çözümler; tekil integrallerin nümerik çözümü, analitik çözümler; paralel çözüm stratejisi.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5