İmalat Sistemlerinde Optimizasyon Uygulamaları (ME679 ) Ders Detayları

Ders Adı: İmalat Sistemlerinde Optimizasyon Uygulamaları
Kod: ME679
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Doğrusal olmayan optimizasyon ve tahminî işlem modellemesine giriş; doğrusal olmayan işlem optimizasyonunun matematiksel temelleri; yapısal optimizasyon: topoloji, form ve malzeme; doğrusal olmayan sonlu elemanlara giriş; imalat sistemlerinin tolerans ve takım yükleri dikkate alınarak optimizasyonu; dinamik sistemlerin optimizasyonu; süreç gürbüzlüğü ve tahminîliğine giriş; tahminî sistemlerin sanal modellemesi; deney tasarımına giriş; gürbüzlük analiziyle tasarım optimizasyonu; araç gövdesi üretiminde imalat sistemlerinin tahminî modellemesi; optimizasyon kodu.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5