Kalite Kontrolü ve Metroloji (ME677 ) Ders Detayları

Ders Adı: Kalite Kontrolü ve Metroloji
Kod: ME677
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Temel metroloji; doğrusal, açısal ve karşılaştırmalı ölçüm; doğrusallık, düzlük, karelik, paralellik ölçümü için cihazlar ve ölçü aletleri; sınırlar; geçmeler ve ölçü aletleri; muayene, sanayide kalite fonksiyonu, kalite kontrolünde istatistiksel kavramların temelleri, SQC'de kontrol tabloları , örnek muayenesi, işlem karakteristikleri (OC) eğrisi.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5