Plastisite Kuramı (ME667) Ders Detayları

Ders Adı: Plastisite Kuramı
Kod: ME667
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Vektör ve tensör hesabı; malzeme mekaniğinde temel kavramlar - gerilme ve birim uzama kavramı; sürekli şekil değiştirme: yer değiştirme, birim uzama ve denklik koşulları; sürekli cisimler mekaniği: gerilme ve hareketin gerilme denklemi; elastik bünye bağıntılar; elastik olmayan kbünye denklemleri; akma kriteri, akış kuralları ve sertleştirme kuralları, kristal plastisitesi; toprak, kaya ve beton plastisitesi; hızdan bağımsız plastisite; viskoplastisite; teklik ve uçdeğer teoremleri; limit analizi ve alıştırma teoremleri; uygulamalar; büyük şekil değiştirme plastisitesi.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5