Plastisite Kuramı (ME667) Ders Detayları

Ders Adı: Plastisite Kuramı
Kod: ME667
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: This course aims at a better understanding and formulation of plastic deformation of metals. It also discusses the role of microstructure and thermodynamics in plastic deformation. Different rules and models are discussed in details together with their mathematical representation including Maximum dissipation and normality rule, hardening rules, Non-associated flow rules. Slip line theory is discussed.
İçerik: Vektör ve tensör hesabı; malzeme mekaniğinde temel kavramlar - gerilme ve birim uzama kavramı; sürekli şekil değiştirme: yer değiştirme, birim uzama ve denklik koşulları; sürekli cisimler mekaniği: gerilme ve hareketin gerilme denklemi; elastik bünye bağıntılar; elastik olmayan kbünye denklemleri; akma kriteri, akış kuralları ve sertleştirme kuralları, kristal plastisitesi; toprak, kaya ve beton plastisitesi; hızdan bağımsız plastisite; viskoplastisite; teklik ve uçdeğer teoremleri; limit analizi ve alıştırma teoremleri; uygulamalar; büyük şekil değiştirme plastisitesi.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5