Hesaplamalı Malzeme Mekaniği II (ME666) Ders Detayları

Ders Adı: Hesaplamalı Malzeme Mekaniği II
Kod: ME666
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Bu ders; sonlu birim uzama kuramına ek olarak elastisite için üç boyutlu bümye denklemeleri viskoplastisite, hasar, yorulma ve sünme modellemesi, vb. gibi hesaplamalı malzeme mekaniğindeki önemli kavramları içermektedir. Bu ders; elastoviskoplastisite için üç boyutlu kbünye denklemleri, yorulma, sünme, hasar modellemesi ve sonlu birim uzama plastisitesi gibi hesaplamalı malzeme mekaniğine dair birtakım ileri konuları sunmayı hedeflemektedir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5