Hesaplamalı Malzeme Mekaniği I (ME665) Ders Detayları

Ders Adı: Hesaplamalı Malzeme Mekaniği I
Kod: ME665
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Bu ders; hesaplamalı malzeme mekaniğinde temel kavramlar (reolojik modeller, elastisite, viskozite ve plastisite kavramları dâhil), temel sayısal algoritmalar ve ayrıklaştırma teknikleri konularını içermektedir. Bu ders, (temel malzeme modelleri, sayısal algoritmalar ve ayrıklaştırma tekniklerini içerecek şekilde) hesaplamalı malzeme mekaniğinin temel kavramlarını sunmayı hedeflemektedir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5