Sürekli Ortam Kuramı II (ME662) Ders Detayları

Ders Adı: Sürekli Ortam Kuramı II
Kod: ME662
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Enerji ve sanal iş denklemleri, termodinamiğin ikinci yasası, entropi, tersinir ve tersinmez süreçler; termoelastisite kuramı, Gibbs bağıntısı; adyabatik ve izotermal şekil değiştirme, Clausius-Duhem eşitsizliği; bünye denklemleri, malzeme simetrisi kısıtları; viskoelastisite kuramı, plastisite kuramı; uygulamalar.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5