Sürekli Ortam Kuramı I (ME661) Ders Detayları

Ders Adı: Sürekli Ortam Kuramı I
Kod: ME661
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Tensör analizinin özeti ve integral teoremleri; şekil değiştirme kinematiği, birim uzama tensörü, uyumluluk koşulu; malzeme türevi, şekil değiştirme oranı, spin ve girdap tensörü; dış ve iç yükler, Cauchy ilkesi ve gerilim tensörleri; sürekli ortam mekaniğinin temel kanunları (kütle korunumu, devamlılık denklemi, doğrusal ve açısal momentum ilkeleri, hareket denklemleri, enerji korunumu), termodinamiğin birinci yasası.
İçerik: Tensör analizinin özeti ve integral teoremleri; şekil değiştirme kinematiği, birim uzama tensörü, uyumluluk koşulu; malzeme türevi, şekil değiştirme oranı, spin ve girdap tensörü; dış ve iç yükler, Cauchy ilkesi ve gerilim tensörleri; sürekli ortam mekaniğinin temel kanunları (kütle korunumu, devamlılık denklemi, doğrusal ve açısal momentum ilkeleri, hareket denklemleri, enerji korunumu), termodinamiğin birinci yasası.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5