Enerji Yönetiminde İleri Konular (ME654) Ders Detayları

Ders Adı: Enerji Yönetiminde İleri Konular
Kod: ME654
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders enerji yönetimine bağlı temel kavramları ve bu kavramlar üzerinde ilgili teknolojilerin rolünü yönetmelikler ve davranış değişiklikleri bağlamında irdeler. Bu çerçevede enerji talebini etkileyen faktörler, uzun ve kısa dönem gerçekleştirilmiş fiyat ve hasılat esneklikleri, enerji modelleri, enerji ekonomisi, enerji verimliliği ve tasarruf konuları üzerine temel ve teorik zeminde çalışılacaktır.
İçerik: Bu ders; enerji yönetiminde temel kavramlar, Türkiye'nin enerji alanında konumu, enerji muhasebesi metodolojisi, mühendislik ekonomisi, enerji modellemesi, enerji-çevre-ekonomi arasında ilişkiler, enerji tasarrufu ve talep yönetimi uygulamaları, HVAC (ısıtma-havalandırma) sistemlerinin inşası ve enerji verimliliği, sanayide enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği, enerji verimliliğine ilişkin yasalar ve yönetmelikler konularını içermektedir. Bu ders enerji yönetimine bağlı temel kavramları ve bu kavramlar üzerinde ilgili teknolojilerin rolünü yönetmelikler ve davranış değişiklikleri bağlamında irdeler. Bu çerçevede enerji talebini etkileyen faktörler, uzun ve kısa dönem gerçekleştirilmiş fiyat ve hasılat esneklikleri, enerji modelleri, enerji ekonomisi, enerji verimliliği ve tasarruf konuları üzerine temel ve teorik zeminde çalışılacaktır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5