İleri Güç Sistemleri Analizi (ME653) Ders Detayları

Ders Adı: İleri Güç Sistemleri Analizi
Kod: ME653
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Bu ders; enerji sistemlerinde kararlılık tanımları, simülasyon yöntemleri, salınım denklemi, eşit alan kriteri, senkronize makinelerin matematiksel modeli, tahrik ve mekanik regülatör modelleri, çoklu makine sistemlerinin modellenmesi, sayısal yöntemler, tekli ve çoklu makine sistemlerinde kararlılık analizi konularını içermektedir. Öğrenciler, güç sisteminin kararlılığını anlayacak, üç fazlı senkronize makinenin arıza sırasındaki dinamiğine vâkıf olacak, eşit alan ölçütü aracılığıyla bir makinenin kararlılığını hesaplayacak ve tekli ve çoklu makine sistemlerindeki sarsıntılı sistemlerin dinamik çözümünü bulmak üzere nümerik integral işlemi uygulayacaktır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5