Enerji Sistemlerinin Optimizasyonu (ME652) Ders Detayları

Ders Adı: Enerji Sistemlerinin Optimizasyonu
Kod: ME652
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Bu ders; optimizasyonun temelleri, grafik optimizasyon, doğrusal ve doğrusal olmayan programlama, kısıtsız ve kısıtlı optimizasyon, global optimizasyon, MATLAB uygulamaları, enerji sistemleri mühendisliğinde vaka çalışmaları konularını içermektedir. Bu ders; optimizasyonda temel kavramları, optimizasyon tekniklerini ve enerji sistemleri mühendisliğindeki uygulamalarını tanıtmak üzere tasarlanmıştır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5