Enerji Kaynakları ve Sürdürülebilirlik (ME651) Ders Detayları

Ders Adı: Enerji Kaynakları ve Sürdürülebilirlik
Kod: ME651
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı; öğrencilere enerji ve çevre çerçevesinde sürdürülebilirliği öğretmek, teknolojiyi ve teknolojiye bağlı enerji politikalarını öğretmeyi göstermek ve alternatif çözümler üretmek için bir değerlendirme taslağı sağlatmaktır. Bu bağlamda, geleneksel ve yenilenebilir enerji kaynakları, mevcut ve geleceğin teknolojileri; çevresel güçlülük ve zayıflıklarıyla, ekonomik ömürleriyle ve dünya toplumunun sürekli değişen düzenleyici beklentilerinin tatmin edilebilirlikleriyle ilişkilendirilerek incelenecektir.
İçerik: Bu ders; sürdürülebilirlik açısından enerji kullanımı, kaynak kullanılabilirliği, teknik performans, çevresel etkiler ve ekonomi; fosil yakıtlar, kömür, petrol ve doğalgaz; yenilenebilir enerji kaynakları; güneş, rüzgâr, jeotermal, dalga, biyokütle ve su; nükleer enerji konularını içerir. Bu ders ayrıca günümüzde teknolojinin gelişimi, enerji kaynakları ve enerji teknolojileri arasındaki ilişkiye ve geleceğin görünümünü anlamaya da değinmektedir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5