Faz Değişimli Isı Transferi (ME633) Ders Detayları

Ders Adı: Faz Değişimli Isı Transferi
Kod: ME633
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, faz değişimi içeren ısı transferi problemlerinin çözümü için gerekli bilgiyi, faz değişimi problemlerinin analitik çözüm yöntemlerini ve analitik olarak çözülemeyen faz değişimi problemlerinin sayısal çözüm yöntemlerini öğretmektir.
İçerik: Faz değişimi problemlerinin matematiksel formülasyonu, faz değişimi problemlerinde birimsiz parametreler, faz değişimi problemlerinin analitik çözümü; integral yöntemi; faz değişimi problemlerinin sayısal yöntemlerle çözümü.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5