Faz Değişimli Isı Transferi (ME633) Ders Detayları

Ders Adı: Faz Değişimli Isı Transferi
Kod: ME633
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Faz değişimi problemlerinin matematiksel formülasyonu, faz değişimi problemlerinde birimsiz parametreler, faz değişimi problemlerinin analitik çözümü; integral yöntemi; faz değişimi problemlerinin sayısal yöntemlerle çözümü. Bu dersin amacı, faz değişimi içeren ısı transferi problemlerinin çözümü için gerekli bilgiyi, faz değişimi problemlerinin analitik çözüm yöntemlerini ve analitik olarak çözülemeyen faz değişimi problemlerinin sayısal çözüm yöntemlerini öğretmektir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5