Isı Transferinde Sayısal Yöntemler (ME635) Ders Detayları

Ders Adı: Isı Transferinde Sayısal Yöntemler
Kod: ME635
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı; denklemlerin köklerini bulmak, nümerik integral ve türev uygulamak, doğrusal olmayan denklem sistemlerini çözmek, adi ve kısmi diferansiyel denklemler çözmek, ısı transferinde kullanılan bazı diferansiyel denklemlerin sayısal yöntemlerle çözümünü kullanmak ve en küçük kareler yöntemi ile mevcut sayısal veriye oturan eğriyi bulmaktır.
İçerik: Bu ders; denklemlerin köklerinin sayısal yöntemlerle bulunması, doğrusal olmayan denklemlerin sayısal yöntemlerle çözümü, sayısal integral, diferansiyel hesaplarında sonlu farklar yöntemlerinin kullanımı, adi diferansiyel denklemlerin sayısal yöntemlerle çözümü, ısı transferi uygulamalarında sonlu farklar yönteminin uygulanması, en küçük kareler yöntemi konularını içermektedir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5