İleri Isı İletimi (ME631) Ders Detayları

Ders Adı: İleri Isı İletimi
Kod: ME631
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, ısı iletimi içeren ısı transferi problemlerinde analitik çözüm yöntemlerini, değişken ayırma ve integral yöntemlerini; kartezyen ve silindirik koordinatlarla beraber yarı-sonsuz ve sonsuz alanda ısı iletimi denklemlerini öğretmektir.
İçerik: Bu ders; ısı iletiminin diferansiyel denklemi, sınır değer problemleri, değişkenlerin ayrılması yöntemi, yarı-sonsuz ve sonsuz bölgelerde ısı iletimi, yaklaşık analitik yöntemler konularını içermektedir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5