Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği (ME625) Ders Detayları

Ders Adı: Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği
Kod: ME625
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders, akış problemlerinin çözümünde nümerik yöntemleri formülasyonu ve uygulamasına yönelik bir yüksek lisans dersidir.
İçerik: Akış problemlerinde formülasyon ve sayısal yöntemlerin uygulanması; kısmi diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması ve iyi konumlandırılmış problemlerin formülasyonu; kısmi diferansiyel denklemlerin ayrık yaklaştırılması: kararlılık, tutarlılık ve yakınsaklık; hiperbolik, eliptik ve parabolik problemlerin çözümünün araştırılması; akışkanlar dinamiğinde yönetici denklemler; sonlu fark, sonlu hacim ve sonlu eleman formülasyonları , tek boyutlu ve çok boyutlu akış problemlerinin yöntemlerinin uygulanması ve programlanmasını içermektedir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5