İleri Akışkanlar Mekaniği (ME621 ) Ders Detayları

Ders Adı: İleri Akışkanlar Mekaniği
Kod: ME621
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders akışkanlar mekaniğinde temel kavramlar ve yöntemleri inceleyecektir.
İçerik: Bu ders; kütle korunumu, momentum ve enerji, süreklilik denklemleri; viskoz akışlar için Navier-Stokes denklemi; benzeşim ve birim analizi; kayganlaştırma kuramı; sınır tabakalar ve ayrışma; dolaşım ve girdap kuramları; potansiyel akış; türbülansa giriş; kaldırma ve sürükleme; yüzey gerilimi ve yüzey gerilimi kaynaklı akışlar konularını kapsamaktadır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5