Nükleer Mühendislik I (ME611 ) Ders Detayları

Ders Adı: Nükleer Mühendislik I
Kod: ME611
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı nükleer enerjinin temellerini, nötron saçılımını ve nötron dağılımı teorisini tanıtmak ve nükleer santraller hakkında ayrıntılı bilgi vermektir.
İçerik: Bu ders; atom enerjisi, radyoaktivite, nötron kesitleri, nötron-atom etkileşimleri, nötron saçılımı, çekirdek parçalanması ve kaynaşması tepkimeleri, nötron dağılımı teorisinin temel ilkeleri, nükleer santraller ve bunların sınıflandırılması konularını içermektedir. Bu dersin amacı nükleer enerjinin temellerini, nötron saçılımını ve nötron dağılımı teorisini tanıtmak ve nükleer santraller hakkında ayrıntılı bilgi vermektir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5