Bilgisayar Destekli Makine Tasarımı (ME610) Ders Detayları

Ders Adı: Bilgisayar Destekli Makine Tasarımı
Kod: ME610
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Bu dersin amacı öğrencilerin lisansüstü programlarının başlarında araştırma ve tez çalışmalarını daha iyi planlama, yürütme ve sunma amacıyla araştırma ve iletişim yeteneklerini geliştirmektir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5