Bilgisayar Destekli Makine Tasarımı (ME610) Ders Detayları

Ders Adı: Bilgisayar Destekli Makine Tasarımı
Kod: ME610
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: The course covers Machine Design Methodology; strategies, objectives, analysis, synthesis. Machine kinematic design, stress analysis, fracture and fatigue, design for strength, design for rigidity. Design optimization, numerical methods. Applications of design algorithm for several machine elements. The objective of this course is to teach computational approaches for machine design optimization, design objectives, design variables and design constraints for various machine elements, application of design by VBA algorithm and CAD.
İçerik: Bu dersin amacı öğrencilerin lisansüstü programlarının başlarında araştırma ve tez çalışmalarını daha iyi planlama, yürütme ve sunma amacıyla araştırma ve iletişim yeteneklerini geliştirmektir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5