İleri Mühendislik Matematiği (ME 601) Ders Detayları

Ders Adı: İleri Mühendislik Matematiği
Kod: ME 601
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Bu dersin amacı lineer uzaylar ve operatörler, matris cebiri, tensör alanlar, karmaşık analiz ve varyasyon hesaplama gibi ileri matematik konularında öğrencilerinin becerilerini geliştirmektir.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5