Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (ME 437) Ders Detayları

Ders Adı: Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
Kod: ME 437
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğini akış dinamiği problemlerinin çözümünde kullanılabilecek bir yöntem olarak tanıtmak. Bunun çeşitli yöntemlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: HAD’a giriş, Akışkanlar Mekaniğine ait temel denklemelr, temel sayısal çözüm teknikleri, nümerik yöntemlerin özellikleri, Sonlu fark metodu, sonlu eleman metodu, sonlu hacim metodu, Mesh oluşturma.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 0
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5